ABUBAKAR, Fauzi. PERAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA TUHA PEUT SEBAGAI LEMBAGA ADAT ACEH DAN PEMERINTAHAN GAMPONG. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, [S.l.], v. 15, n. 2, p. 331-348, dec. 2015. ISSN 2502-2210. Available at: <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/268>. Date accessed: 29 oct. 2020. doi:https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i2.268.